Zakopane przygotowało prawo, które ma ograniczyć reklamowy chaos

2022-08-11 22:25
Zakopane Krupówki
Autor: noclegi24.pl Zakopane Krupówki

Zakopane idzie na wojnę z reklamami. Po kilku latach prac zakopiański magistrat przygotował w końcu uchwałę krajobrazową, która ma zrobić porządek z reklamami. Nowe zapisy określają gdzie i co będzie można wieszać.

Projekt uchwały krajobrazowej jest aktualnie wyłożony do publicznego wglądu.

- Celem nowego prawa jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych – informuje urząd miasta.

Uchwała, określając zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami. Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane, a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców.

Nowe przepisy wprowadzą ponadto odpłatność za reklamy. Szyldy z kolei będą bezpłatne. Urząd miasta liczy, że uchwała wejdzie w życie jesienią. Od tego czasu mieszkańcy będą mieli 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.