Zakopane. Stadion miejski przy ul. Orkana w końcu zostanie wyremontowany

2023-05-11 23:31
Podpisanie umowy na modernizację stadionu miejskiego w Zakopanem
Autor: UM Zakopane Podpisanie umowy na modernizację stadionu miejskiego w Zakopanem

Stadion miejski w Zakopanem w końcu zostanie wyremontowany. Obiekt od dawna woła o modernizację. Teraz w końcu urzędowi miasta udało się uzyskać pozwolenie na budowę i znaleźć wykonawcę. Inwestycja pochłonie ponad 27 mln zł.

Historia prób budowy nowego stadionu zaczęła się w roku 2000. Dopiero jednak teraz udało się wypracować ze środowiskiem sportowym koncepcja, na podstawie której została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki temu będzie można przystąpić do realizacji tak oczekiwanej inwestycji, która rozpocznie się już w maju br. Teraz urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą prac remontowych. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę przekraczającą 27,6 mln zł.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego stadionu sportowego przeznaczonego w szczególności dla dzieci i młodzieży, w miejscu usytuowania istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej.

W ramach projektu przewiduje się budowę: boiska o nawierzchni sztucznej do piłki nożnej o wymiarach 90x45 m, zadaszonej trybuny na 412 osób wraz z budynkami szatniowo- administracyjnymi A i B zlokalizowanymi po obu jej stronach, bieżni 4 torowej o długości 300 m, bieżni 6 torowej o długości 100 m, boiska treningowego o nawierzchni z sztucznej trawy, skoczni wzwyż o rozbiegu ograniczonym do 10 m, rzutni do rzutu kulą, rozbiegu wraz z wydzielonym miejscem do skoków w dal.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest w części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: RPMP.11.01.02-12-0955/17 pn. „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem ( Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul. Orkana”.

Miasto Zakopane nadal będzie się starało o dofinansowanie budowy stadionu z innych źródeł. Już w tym miesiącu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru Rządowego programu „Sportowa Polska 2023". Cała inwestycja ma się zakończyć w 2025 roku.