Mała obwodnica Pruszkowa

2014-12-09 17:23
Mała obwodnica Pruszkowa
Autor: Biuro Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa

Pruszków doczekał się tak zwanej "małej obwodnicy". Droga została właśnie oddana do użytku.

Mała obwodnica Pruszkowa przebiega ulicami: Przyszłości (od Al. Wojska Polskiego do przejazdu PKP), Przejazdową (na północ od torów PKP do ul. Żbikowskiej) i Żbikowską (do ul. 3 Maja). Symbolicznego przecięcia wstęgi na nowym moście nad Utratą dokonał prezydent Pruszkowa Jan Starzyński w towarzystwie przedstawiciela wykonawcy firmy Skanska S.A. Rafała Kaniowskiego, Wicestarosty Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy i przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego Radosława Michalskiego – koordynatora realizacji narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Nowo przebudowana część ul. Przejazdowej ma długość 650m. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, ciągu pieszo-rowerowego, nowego oświetlenia, skablowania napowietrznej linii średniego napięcia na całym odcinku drogi i budowę mostu o rozpiętości 21m i nośności 40 ton. Mała obwodnica Pruszkowa ma 5,5 km długości, omija obszary gęstej zabudowy mieszkaniowej Pruszkowa i zdecydowanie skraca czas dojazdu do północnych dzielnic Pruszkowa i węzła autostrady A2 kierowcom jadącym z kierunku zachodniego drogą wojewódzką 719. Inwestorem całości inwestycji jest miasto Pruszków, a wykonawcą firma Skanska S.A.. Koszt prac wyniósł 3.750.000 zł. Ostatni odcinek obwodnicy wymagający przebudowy, to ul. Przejazdowa od ul. Południowej do ul. Promyka – zadanie to jest na etapie projektowania.