Społecznicy chcą wpisania Muranowa do rejestru zabytków

2023-03-21 8:40
Zabytek
Autor: www

Złożyli wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora. Miałoby to uchronić Muranów przed dewastacją i dogęszczaniem. Konserwator jednak twierdzi, że to niczego nie zmieni.

Społecznicy z inicjatywy SOS dla podwórek Muranowa i fundacji Jeden Muranów chcą wpisu najstarszej, południowej części osiedla do rejestru zabytków. Jak piszą w mediach społecznościowych, jest to "najlepszą i rzeczywistą formą ochrony zabytków przed dewastacją i dogęszczaniem spójnych układów urbanistycznych". Prezes fundacji Jeden Muranów - Marek Ślusarz - mówi: "Osiedle tworzone było z jakimś rozmysłem, ma swoją wartość. Było osiedlem zamkniętym, zbudowanym tak, żeby np. dzieci były bezpieczne, żeby idąc do szkoły nie musiały przechodzić przez ulicę. Wewnątrz kwartałów budynków znajdowały się szkoły i przedszkola". Wpis do rejestru według niego ma chronić układ urbanistyczny osiedla. Petycja cały czas jest otwarta i można pod nią składać podpisy.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - profesor Jakub Lewicki - mówi zaś,że: "Osiedle Muranów Południowy jest chronione poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to, że wykonywane przy zabytku prace w oparciu ustawy prawo budowlane (prace remontowe bądź budowlane) muszą uzyskać wcześniej zgodę wojewódzkiego konserwatora. Ze względu na ujęcie w gminnej ewidencji poprzez wpis obszarowy, ochrona odnosi się to również do planowanych zmian dotyczących przestrzeni między budynkami, rozplanowania placów i ulic, wielkości placów, a także gabarytów i skali budynków (...) Wpis do rejestru zabytków nie zmieniłby zakresu ochrony, a jedynie tryb postępowania" - Konserwator dodaje jednak, że "konieczne jest przygotowanie i uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego i może zdefiniować działania ochronne, ale leży to w gestii miasta". Zwrócił też uwagę, że w mediach społecznościowych i papierowych trwa kampania dezinformacji, że teren Muranowa nie jest w ogóle chroniony.

Osiedle Muranów zostało zaprojektowane w 1948 roku przez architekta Bohdana Lacherta wraz z zespołem i zrealizowane w latach 1949 - 1956. Obszar nowo projektowanego osiedla obejmował 57 ha i miał w pełni zaspokoić potrzeby życiowe przyszłych lokatorów. Na jego terenie miały się znajdować trzy szkoły, osiem przedszkoli, pięć żłobków, jedna przychodnia i siedemdziesiąt osiem lokali handlowo-usługowych.