Tylko 7 pociągów na godzinę

2023-04-04 9:58
Pociąg KM
Autor: Łukasz Borowicz Radio Plus Warszawa

Tyle od 11 kwietnia przejedzie przez linię średnicową. To z racji prac na stacji Warszawa Zachodnia. Zmiany będą obowiązywały przez 10 dni.

Wszystko dlatego, że wykonawca będzie prowadził prace przy budowie muru oporowego na wysokości linii średnicowej. Prace te wymagają dodatkowych procedur bezpieczeństwa, a to z kolei wpływa na organizację ruchu pociągów. Dzięki temu w przyszłości powstało zupełnie nowe połączenie pomiędzy torami linii podmiejskiej z dalekobieżną. A to z kolei umożliwi lepsze prowadzenie ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym. Prace obejmą demontaż specjalnych ścian przy nasypie linii średnicowej na wysokości wiaduktu kolejowego koło Warszawy Głównej. Mur oporowy ma długość 280 metrów. A ściany, które były zabite by wykonać ten mur, zostały wbite na głębokość 8-12 metrów. Zostaną wydobyte przez dźwig, który będzie je wyciągał nad siecią trakcyjną.

Pociągi z kierunku wschodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia, wybrane z kierunku Siedlec pojadą na Warszawę Centralną, a z linii otwockiej do stacji Warszawa Stadion, skąd dalej można przemieszczać się metrem. Pojedyncze pociągi z kierunku Skierniewic zostaną skierowane na stację Warszawa Gdańska, reszta skończy bieg na Warszawie Zachodniej lub Głównej. Jedna para pociągów, późno w nocy, zakończy trasę na stacji Warszawa Włochy. Kolejarze zapewnili, że utrudnienia te będą dotyczyły tylko pociągów aglomeracyjnych, a nie dalekobieżnych.

Koleje Mazowieckie poinformowały, że aby ułatwić pasażerom podróżowanie w czasie utrudnień, pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie biletów KM w pociągach PKP Intercity, WKD, SKM, Polregio i ŁKA. Ponadto zostanie wprowadzone dodatkowe honorowanie biletów KM w autobusach linii: 102, 202, 146, 147 na odcinku Dworzec Wschodni Lubelska, Metro Stadion Narodowy, w autobusach linii: 128 i 175 na odcinku Centrum – Pl. Zawiszy, w autobusie linii 159 na odcinku Pl. Starynkiewicza –Dworzec Zachodni, w tramwajach nr: 7 Dw. Wschodni (Kijowska) - Pl. Zawiszy oraz 22 (Lubelska - Pl. Zawiszy), w tramwaju linii nr 1 na odcinku Dworzec Gdański – Pl. Zawiszy.