Jest decyzja w sprawie Lubuskich Bonów dla Przedsiębiorców!

2020-07-28 15:10 Justyna Obara
Konferencja prasowa
Autor: Monika Wertz

Na dzisiejszej konferencji prasowej zarząd województwa przedstawił decyzję w sprawie konkursu Lubuskie Bony dla Przedsiębiorców. To po tym, jak przedsiębiorcy zgłosili swoje uwagi.

Przypomnijmy, większość przedsiębiorców już kilka minut po godzinie rozpoczęcia konkursu nie mogła złożyć wniosku. Dodatkowo okazało się, że w konkursie wzięli udział operatorzy konkursu. Na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków. O jego terminie samorząd poinformuje na pięć dni przed rozpoczęciem konkursu. Przedsiębiorcy, którzy złożyli niekompletny wniosek lub chcą wprowadzić zmiany, jakie zaszły w firmie, będą mogli wycofać wniosek i złożyć ponownie z uwzględnionymi już zmianami.