Nowy Budżet Obywatelski

2019-04-25 9:33 Justyna Obara
Rada Miasta przyjęła budżet na 2019 rok.
Autor: iszczecinek.pl

Ostatecznie mieszkańcy zagłosują na jedno zadanie w budżecie. Przy głosowaniu, nie podamy już numeru PESEL Z tego tytułu magistrat zapowiedziało kontrolę, podczas której urzędnicy sprawdzą, czy nie doszło do oszustwa i sami dokonaliśmy wyboru w BO

Podczas Sesji Rady Miasta radni przyjęli zmiany w budżecie obywatelskim. Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem uchwały zaproponowanym przez miasto, a następnie zgłosić uwagi, czy zaproponować nowe rozwiązania. Część z nich została przyjęta, jako jako autopoprawki prezydenta. Jedną z nich jest zmniejszenie kwoty minimalnej z 200 na 100 tys zł. Część radnych wnosiła jednak o zlikwidowanie kwoty minimalnej. Górna granica to milion. Ponadto przy składaniu projektu do budżetu należy dołączyć listę podpisów popierających pomysł. W przypadku Starej Zielonej Góry ich ilość wynosi 50, natomiast w dzielnicy Nowe Miasto 15. Ostatecznie mieszkańcy zagłosują na jedno zadanie w budżecie. Przy głosowaniu, nie podamy już numeru PESEL Z tego tytułu magistrat zapowiedziało kontrolę, podczas której urzędnicy sprawdzą, czy nie doszło do oszustwa i sami dokonaliśmy wyboru w BO.Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec, także nieletni.