Ochla wchłonięta przez Kiełpin. Jest decyzja

2019-01-30 8:24

Decyzja wzbudziła duże kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców, ale wśród radnych

Sąsiadujące ze sobą dzielnice Zielnej Góry będą mieć nowe granice, gdyż kawałek Ochli będzie włączony do Kiełpina. Decyzja wzbudziła duże kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców ,ale wśród radnych. Mieszkaniec Ochli i radny dzielnicy Nowe Miasto, Paweł Towpik, zwrócił uwagę na konsultacje społeczne, które zdaniem radnego nie zostały poprowadzone właściwie. Ostatecznie oddano 16 głosów za, jeden przeciwny i jeden wstrzymując, w skutek czego nastąpiła zmianą statutów sołectw Kiełpin i Ochla. Zielonym kolorem na mapie został zaznaczony teren, który zostanie przyłączony do Kiełpina.