Lublin/KUL - polskie i ukraińskie symbole wiary

2022-06-21 9:28
Lublin/KUL - polskie i ukraińskie symbole wiary
Autor: zdjęcie ilustracyjne

To nowość za rynku wydawniczym. KUL udostępni II tom książki "Znaki wiary i pamięci". Tym razem publikacja przestawia nie tylko polskie, ale też ukraińskie symbole pobożności.

Pozycja jest kontynuacją I tomu. Dotyczy krzyży, kapliczek i świątyń z Polski i Ukrainy. Powstała pod redakcją prof. Krystyny Chałas, kierownik Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii KUL.

- Książka ma zachować pamięć o miejscach ważnych dla danej społeczności, a studentów nauczyć pracy badawczej - mówi koordynatorka projektu.

Opisy przygotowali studenci pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z Polski i Ukrainy. W inicjatywę KUL-u włączył się uniwersytet w Kijowie.

- To dla nas ważne szczególnie teraz w czasie wojny. Wielu Ukraińców przeżywa bowiem odnowę duchową - mówi prof. Tatiana Burłajanka, która pisała recenzję do ukraińskiej części książki.

Publikacja zawiera też kilka unikatowych opisów. Jak się okazuje - dwa symbole zarejestrowane przez ukraińskich autorów książki zostały zniszczone w czasie walk.

- Dzięki tej książce będzie można przekazywać tę historię następnym pokoleniom - dodaje prof. Krystyna Chałas.

W przygotowanie publikacji zaangażowało się ponad stu studentów pierwszego roku studiów z obu uczelni. Po stronie ukraińskiej ich pracą kierowała dr Oksana Dubinina.

- Ta publikacja ma dwa wymiary. Z jednej strony integruje badania polskich i ukraińskich naukowców, a z drugiej upamiętnia miejsca ważne z religijnego punktu widzenia - dodaje.

Prof. Krystyna Chałas podkreśla też edukacyjną rolę publikacji.

- To ważny dokument dla czytelników i dobry test dla studentów. Będąc na pierwszym roku mają wyzwanie. Dzięki badaniom mogą studiować nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie - dodaje.

Promocja książki odbędzie się jutro na KUL-u, w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie jest otwarte. Początek o 13:40. Promocja odbędzie się pod patronatem Radia Plus Lublin.