NSA: Zakopane pobiera opłatę klimatyczną bezprawnie

2018-03-15 18:00
Fot. Viator.com via Foter.com / CC BY-SA
Autor: brak danych

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Zakopane nie powinno pobierać opłaty miejscowej. Orzeczenia NSA związane jest ze skargą jednego z turystów, którzy nie chciał uiścić opłaty klimatycznej ze względu na... brudne powietrze!

Sąd uchylił jednak tylko jedną z uchwał dotyczących opłaty miejscowej. W efekcie, mimo przegranej w sądzie, Zakopane nadal zamierza pobierać ten podatek od turystów. - Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwałę dotyczącą wykazu miejscowości, w których może być pobierana opłata miejscowa. W związku z tym, że ta uchwała przestała obowiązywać w obrocie prawnym, zastosowanie mają bezpośrednio przepisy rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, które w dalszym ciągu umożliwiają pobieranie opłaty miejscowej - mówi Grzegorz Cisło, sekretarz Urzędu Miasta Zakopane. Rocznie Zakopane ma z tytułu opłaty miejscowej około 4 mln zł dochodu. Według urzędników spod Giewontu pieniądze te idą na walkę ze smogiem, ale także na rozwój infrastruktury służącej turystom.