Rówień Krupowa zmieni się nie do poznania

2016-12-13 9:57 r.pietrzyk
Rówień Krupowa2 (tereny parkowe)
Autor: Wilkipedia Rówień Krupowa 2

Za 5 mln zł Zakopane chce wyremontować nie tylko alejki i ławki, ale także wymienić całą zieleń na placu.

- Oprócz tego, że będzie przebudowana pod kątem zieleni, to również powstaną tam ciągi pieszo rowerowe. Zmodernizowane będzie też oświetlenie, będą dodatkowe ławki, toalety, właściwe odwodnienia, utwardzenia. Chcemy uporządkować miejsce na którym głównie w sezonie letnim odbywają się imprezy - mówi Wojciech Stankiewicz, naczelnik wydziału inwestycyjnego Urzędu Miasta w Zakopanem. Miasto planuje pozyskać część środków na ten cel z programów unijnych. Jeśli jednak gmina nie dostanie na to dofinansowania, roboty rozpocznie z własnych środków.