Akcje pomocy Ukrainie 13 maja 2022 r.

2022-05-13 6:17
Akcje pomocy Ukrainie 13 maja 2022 r.
Autor: Caritas Archidiecezji Łódzkiej Akcje pomocy Ukrainie 13 maja 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 13 maja 2022 r.

Gościom parafii

Przede wszystkim gościom z Ukrainy mieszkającym na terenie parafii udzielana jest pomoc ze stałej zbiórki prowadzonej w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Baczyńskiego na Teofilowie w Łodzi. Zbiórkę prowadzi parafialny zespół Caritas. Pieniądze na wsparcie ludzi, którzy przed wojną uciekli do Polski, przekazać można wrzucając je do podpisanej puszki przy wejściu do kościoła. Caritas z parafii Miłosierdzia Bożego w ramach akcji pomocowych dla gości z Ukrainy ściśle współpracuje z Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Kartony z pomocą

2500 kartonowych pudeł rozwożonych jest do parafii diecezji łódzkiej. Pudełka z nadrukowaną identyfikacją wizualną, symbolami akcji Caritas "Paczka dla Ukrainy", mają być przeznaczone do przygotowywania paczek dla gości z Ukrainy. Wierni z poszczególnych parafii mogą wypełniać je produktami spożywczymi, artykułami higienicznymi i drobną chemią gospodarczą. Szczegółowa lista najpotrzebniejszych produktów oraz instrukcja przygotowania paczki znajduje się na stronie Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Przygotowywane w poszczególnych parafiach paczki wspierać mają ukraińskich sąsiadów, mieszkających na ich terenie, albo trafiać do Caritas w Łodzi, gdzie codziennie wydawanych jest kilkaset takich zestawów.

Modlitwa z Taize

Msza św. w łódzkiej katedrze poprzedziła spotkanie z pielgrzymującymi po Europie braćmi ze wspólnoty Taize. Wcześniej odwiedzili oni Lwów, gdzie wspólnie z tamtejszymi wiernymi modlili się o pokój. W Łodzi trzej bracia z Taize także prowadzili modlitwę w intencji pokoju oraz opowiadali o swoich doświadczeniach z pobytu na Ukrainie. Chcieli w ten sposób zachęcić do wyrażania solidarności z ofiarami wojny i włączania się w kolejne akcje pomocy. Spotkania z braćmi z Taize zorganizowane zostały w Duszpasterstwie Akademickim "Piątka" oraz w kościele oo. pasjonistów na Teofilowie w Łodzi. Odwiedzili oni także punkt pomocy charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.