Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

27-07-2017

Trwa nabór wniosków o stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. To przede wszystkim szansa dla uzdolnionej młodzieży na uzyskanie wsparcia w wysokości od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie. Termin składania wniosków dla uczniów mija w poniedziałek (31.07)

Podziel się ze znajomymi
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II | Urząd Miasta

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych - odpowiedniego dochodu i średniej ocen, twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym. Celem programu stypendialnego jest także rozbudzenie w stypendystach postawy aktywności, odpowiedzialności za własne życie i za społeczeństwo.

 

Warszawa w ramach prowadzonego od trzynastu lat  programu stypendialnego wsparła już ponad trzy tysiące uczniów i studentów. O stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1100 zł miesięcznie. Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych lub zaangażowania społecznego.

Wsparcie materialne udzielane stypendystom pozwala im na rozwój naukowy i osobisty, a także na rozwijanie ich pasji. "Pomoc wpisana w wieloletnią tradycję naszego miasta bywa niejednokrotnie krokiem milowym na drodze do kariery naukowej, sportowej czy artystycznej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. "Wspieramy talenty, pasje i ambicje oraz popieramy zaangażowanie młodych w szczytne cele" – dodaje Gronkiewicz-Waltz.

Termin składania wniosków o stypendium na rok 2017/2018 dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów  - 10 października 2017 roku. Kandydat musi najpierw wypełnić drogą elektroniczną wniosek, a następnie złożyć go wraz z wymaganymi podpisami i załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11.


Komentarze


Na antenie Radia Plus

Wybierz miasto